Välkommen till AllTeles investerar- och mediasidor

 

Här hittar du våra finansiella rapporter, såsom delårsrapporter och årsredovisningar samt information om AllTeles aktie.

 

Du finner även information om våra pressmeddelanden, tidigare prospekt, bolagsstyrning och annan viktig information för dig som är intresserad av vårt bolag och vår verksamhet.

 

AllTeles policy för information till kapitalmarknaden är att vara öppen och transparant för att möjliggöra en korrekt och rättvis värdering av bolaget. All kommunikation ska följa regelverk för bolag noterade NASDAQ OMX Stockholm samt andra relevanta regler.