Kod för bolagsstyrning

 

En ny svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") trädde i kraft den 1 juli 2005 och reviderades under 2008. 2009 presenterade Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning ännu en revidering av Koden. 

Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag som följer Koden avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse. 


AllTele valde att införa Koden och tillämpa i delar inför årsstämman 2009 och fullt ut därefter. AllTele förklarar i den mån avvikelser sker från denna. Principer för bolagsstyrning inom AllTele beskrivs på denna del av hemsidan (se länkarna till vänster) samt publiceras i den årliga årsredovisningen.