Bolagsstämmor 2008

 

 

Extra bolagstämma 27 juni 2008

 

2008-06-11

Kallelse till extra bolagstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

 

2008-06-13

Handlingar inför extra bolagsstämma den 27 juni 2008

 - Bilaga till protokoll

 - Styrelsens beslut

 - Styrelsens redogörelse

 - Yttr 13 kap 6 §

 - Yttr 13 kap 8 §

 

2008-06-11

Kallelse till extra bolagstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ).

 

2008-06-27

Protokoll extra bolagsstämma 27 juni

 

Årsstämma 2008


Årsstämma 2008 gick av stapeln fredagen den 30 maj 2008 kl 13.30 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2 på Stora Essingen i Stockholm.

2008-04-28 Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

2008-05-30 Protokoll årsstämma 30 maj


Extra bolagsstämma 14 maj 2008

2008-04-28 Kallelse till extra bolagsstämma i AllTele

2008-05-14 Protokoll extra bolagsstämma