Årsstämma 2013

 

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2013 kl.14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

 

Handlingar från bolagsstämma 2013


Protokoll från årsstämma 2013-05-31

 

 

Handlingar inför bolagsstämma 2013

 

Kallelse bolagsstämma

 

Styrelsens förslag - årsstämma 2013

 

Revisorns yttrande


Valberedningens förslag - årsstämma 2013

 

Bolagsstyrningsrapport 2013

 

Fullmakt

 

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter