Årsstämma 2014

 

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2014 kl.14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

 

 

Handlingar från bolagsstämma 2014

 

Protokoll från bolagsstämma 2014

 

 

Handlingar inför bolagsstämma 2014

 

Kallelse bolagsstämma

Dagordning

Valberedning

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2013 med bolagsstyrningsrapport

Revisorns yttrande

Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare