Årsstämma 2015

 

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015 kl.14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

 

 

Handlingar från bolagsstämma 2015

 

Protokoll från bolagsstämma 2015

 

Handlingar inför bolagsstämma 2015

 

Kallelse bolagsstämma

Dagordning

Valberedningens förslag

Styrelsens utvärdering av ersättningar 2015

Yttrande över ersättning

Fullmaktsformulär

 

Årsredovisning 2014