Årsstämma 2016

 

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl.14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

 

Handlingar från bolagsstämma 2016

 

 Protokoll från bolagsstämma 2016

 

Handlingar inför bolagsstämma 2016

 

Kallelse till årsstämma

Dagordning

Valberedningens förslag

Styrelsens utvärdering av ersättningar 2016

Yttrande över ersättning

Fullmaktsformulär

 

Årsredovisning 2015

 

Handlingar inför bolagsstämma 2016