Årsstämma 2017

 

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Åsögatan 108, 11tr, i Stockholm.

 

Handlingar inför bolagsstämma 2017

 

Kallelse till årsstämma

Dagordning

Valberedningens förslag

Styrelsens förslag

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens utvärdering av ersättningar 2017

Yttrande över ersättning

Fullmaktsformulär

 

Årsredovisning 2016