Extra bolagsstämma 30 augusti 2011

 

Extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 tisdagen den 30 augusti 2011 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Telefonvägen 30 i Hägersten.

 

 

 

Handlingar inför stämma

 

Kallelse till extra bolagsstämma

 

Styrelsens redogörelse

 

Förslag till apportemission

 

Förslag till konvertibelemission

 

Villkor konvertibellån

 

Revisorns yttrande 1

 

Revisorns yttrande 2

 

Revisorns yttrande 3

 

Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma 2011-08-30