Extra bolagsstämma 17 september 2014

 

Extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 onsdagen den 17 september 2014 kl. 10.00 Telefonvägen 30 Stockholm.

 

Handlingar från stämma 

Protokoll från extra bolagsstämma 17 september 2014

 

Handlingar inför stämma

Kallelse extra bolagsstämma

Fullmakt extra bolagsstämma