Extra bolagsstämma 14 December 2016

 

Extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 onsdagen den 14 december 2016 kl. 11.00 på bolagets kontor på Åsögatan 108, 11tr, i Stockholm.

  

Handlingar inför stämma

Kallelse extra bolagsstämma

Fullmakt extra bolagsstämma

 

Förslag till beslut om förvärv och nyemission

Styrelsens redogorelse enligt 13.6 och 13.7

Revisorsyttrande 13.6

Revisorsyttrande 13.8