Koncernledning

Johan Hellström


Johan Hellström

VD/CEO
Född: 1964
Anställningsår: 2013**

Erfarenhet: Tidigare Major i Försvarsmakten. Erfarenhet från IT-branschen med bla. följande befattningar: VD IMS Internet konsulting, Operativ Chef Atea Sverige, VD Atea Danmark. Erfarenhet från Telekom: VD Tele2 Frankrike, VD Datamerix och VD Telecom3 Sverige AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i E2 i Skandinavien AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 307 692 A-aktier

Henrik Nilsson


Henrik Nilsson

VVD/Marketing & Produktchef
Född: 1973
Anställningsår: 2011**

Aktieinnehav: 4 000

Annika Westberg


Annika Westberg

CFO
Född: 1979
Anställningsår: 2015**

Aktieinnehav: 0

 

** Avser anställningsår i T3 som år 2017 införlivades i AllTele

Utökad ledningsgrupp

Andreas Rix


Andreas Rix

Försäljningschef
Aktieinnehav: 0

Moses Ntereke


Moses Ntereke

Marknadschef och ansvarig Privatsegmentet
Aktieinnehav: 0

Linda Larsson


Linda Larsson

Project Manager
Aktieinnehav: 0

Linus Skoglund


Linus Skoglund

Kundservicechef
Aktieinnehav: 0

Mikael Peterson


Mikael Peterson

CTO
Aktieinnehav: 17 700 A-aktier

Kim Liljegren

 

Kim Liljegren

Produktchef
Aktieinnehav: 6 000

Paul Aicardi


Paul Aicardi

Affärsutveckling
Aktieinnehav: 0

Saša Cvijić


Saša Cvijić

CIO

Christina Christensen

 

Christina Christensen

Credit Control Manager
Aktieinnehav: 0