Koncernledning

Johan Hellström


Johan Hellström

Verkställande Direktör
Aktieinnehav: 307 692 A-aktier

Henrik Nilsson


Henrik Nilsson

Vice VD & Marknadsdirektör
Aktieinnehav: 0 A-aktier

Annika Westberg


Annika Westberg

CFO
Aktieinnehav: 0 A-aktier

 

Utökad ledningsgrupp

Andreas Rix


Andreas Rix

Försäljningschef
Aktieinnehav: 0

Moses Ntereke


Moses Ntereke

Marknadschef och ansvarig Privatsegmentet
Aktieinnehav: 0

Linda Larsson


Linda Larsson

Project Manager
Aktieinnehav: 0

Linus Skoglund


Linus Skoglund

Kundservicechef
Aktieinnehav: 0

Mikael Peterson


Mikael Peterson

CTO
Aktieinnehav: 17 700 A-aktier

Kim Liljegren

 

Kim Liljegren

Produktchef
Aktieinnehav: 6 000

Paul Aicardi


Paul Aicardi

Affärsutveckling
Aktieinnehav: 0

Saša Cvijić


Saša Cvijić

CIO

Christina Christensen

 

Christina Christensen

Credit Control Manager
Aktieinnehav: 0