Koncernledning

Mark Hauschildt


Mark Hauschildt

Verkställande Direktör
Aktieinnehav: 17 357 319 A-aktier

Anders Lundström


Anders Lundström

CFO
Aktieinnehav: 15 000 A-aktier

Utökad ledningsgrupp

  Andreas Rix

 

Andreas Rix

Försäljningschef
Aktieinnehav: 0

Moses Ntereke


Moses Ntereke

Marknadschef och ansvarig Privatsegmentet
Aktieinnehav: 0

Linda Larsson


Linda Larsson

Project Manager
Aktieinnehav: 0

Linus Skoglund


Linus Skoglund

Kundservicechef
Aktieinnehav: 0

Mikael Peterson


Mikael Peterson

CTO
Aktieinnehav: 17 700 A-aktier

Kim Liljegren

 

Kim Liljegren

Produktchef
Aktieinnehav: 6 000

 

Paul Aicardi


Paul Aicardi

Affärsutveckling
Aktieinnehav: 0

 

Saša Cvijić


Saša Cvijić

CIO

Christina Christensen

 

Christina Christensen

Credit Control Manager
Aktieinnehav: 0