Styrelse

 

 

Styrelsen Hauschildt

MARK HAUSCHILDT
Ledamot. Född 1964, invald 2013.

Erfarenhet: Grundare av Universal Telecom
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medhelp AB och Connecting Sweden in Malmö, SMA AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudägare.

Aktieinnehav: 17 357 319 A-aktier 

 

 

Styrelsen Nygren

THOMAS NYGREN
Styrelseordförande. Född 1962, invald 2002.

Erfarenhet: Medgrundare i AllTele. Advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå Kommanditbolag


Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hamilton Advokatbyrå Holding AB, Hamilton Advokatbyrå AB, Hamilton Advokat Resurs AB, Caranth Trading AB, Caranth Holding AB, Yotta Communications AB och ANS Intressenter AB samt styrelseledamot i N3 Advokatbyrå AB samt styrelsesuppleant i Johan Linder Advokatbyrå Aktiebolag, Peter Kullgren Advokatbyrå och i Nicklas Hansen Advokat AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 519 804 A-aktier.


Styrelsen Fernstrom

BJÖRN FERNSTRÖM
Ledamot. Född 1950, invald 2011.

Erfarenhet: Före detta revisor

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget för Varubelåning, Skandia Investment Management Aktiebolag och PSG Capital AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 0

 

 

Styrelsen Norberg

OLA NORBERG
Ledamot. Född 1951, invald 2002.

Erfarenhet: Grundare och tidigare verkställande direktör i AllTele

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Mobilearn AB, Winpos AB, Firmify AB och Bastuträsk Charkuteri AB samt styrelseledamot i Teleetablering Utveckling i Sverige AB och Mobilearn Ltd.

Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 1 040 912 A-aktier

 

 

 

Styrelsen Moonga

PAUL MOONGA
Ledamot. Född 1967, invald 2013.

Erfarenhet: Tidigare haft CEO och exekutiva befattningar i en rad bolag bl.a. Endless Jewelry, AllTele, Ventelo, Vodafone, Orange, och Framfab.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medhelp Group OY, AllTele Företag AB, AllTele Sverige AB, Zeobra AB och Strössel & Viggo AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 57 360 A-aktierStyrelsen Charpentier

ROBERT CHARPENTIER
Ledamot. Född 1965, invald 2013.

Erfarenhet: Styrelseordförande i Kvigos AB, Vator Securities AB, Snellman Properties AB, Winston AB och MA2 AB. Styrelseledamot i Gunillaklockan Fastigheter AB och OrganoWood AB. Styrelsesuppleant i Snellman Properties Finland AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 0