Styrelse

 

 

Styrelsen Nygren

THOMAS NYGREN
Styrelseordförande. Född 1962, invald 2002.

Erfarenhet: Medgrundare i AllTele. Advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå Kommanditbolag


Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hamilton Advokatbyrå Holding AB, Hamilton Advokatbyrå AB, Hamilton Advokat Resurs AB, Caranth Trading AB, Caranth Holding AB, Yotta Communications AB och ANS Intressenter AB samt styrelseledamot i N3 Advokatbyrå AB samt styrelsesuppleant i Johan Linder Advokatbyrå Aktiebolag, Peter Kullgren Advokatbyrå och i Nicklas Hansen Advokat AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 519 804 A-aktier.

 

 

Styrelsen Hauschildt

MARK HAUSCHILDT
Ledamot. Född 1964, invald 2013.

Erfarenhet: Grundare av Universal Telecom
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medhelp AB och Connecting Sweden in Malmö, SMA AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudägare.

Aktieinnehav: 17 357 319 A-aktier

 
 

Styrelsen FernstromBJÖRN FERNSTRÖM
Ledamot. Född 1950, invald 2011.

Erfarenhet: Före detta revisor

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget för Varubelåning, Skandia Investment Management Aktiebolag och PSG Capital AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 0

 

 

Styrelsen Moonga

PAUL MOONGA
Ledamot. Född 1967, invald 2013.

Erfarenhet: Tidigare haft CEO och exekutiva befattningar i en rad bolag bl.a. Endless Jewelry, AllTele, Ventelo, Vodafone, Orange, och Framfab.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medhelp Group OY, AllTele Företag AB, AllTele Sverige AB, Zeobra AB och Strössel & Viggo AB.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 57 360 A-aktier

 

 
 

Johan Åsberg

Johan Åsberg
Ledamot, född 1976


Övriga styrelsebefattningar: Styrelseordförande On Top of IT AB, Styrelseordförande UDOMiNATE Sweden AB, Styrelsesuppleant Vejos Café & Bageri AB, Styrelsesuppleant Wilderness Consulting AB


Övriga uppdrag/befattningar: Verkställande direktör Umeå Performance Center AB


Tidigare uppdrag/befattningar: Grundare och verkställande direktör Telecom3 Sverige AB


Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i AllTele: 2 769 231 A-aktier.


Oberoendeförhållande: Ej oberoende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till bolagets huvudaktieägare.

 

 

Lars Roth

Lars Roth
Ledamot, född 1977, invald 2017

Erfarenhet: Flera seniora ledarroller inom Telia Company, bland annat Vice President Innovestments, Vice President Consumer och affärsutvecklingschef för Halebop. Tidigare styrelse ledamot I Zound Industries, Soundtrack Your Brand och Zenith Venture Capital.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bright Energy AB, CEO Stockholm Vibelicious AB, ägare och styrelseledamot Q Industries Lars Roth AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets huvudaktieägare.

Aktieinnehav: 0 A-aktier

 
   

Anna Philipson

Anna Philipson
Ledamot