Ägarförteckning

 

2017-01-11

 

Aktieägare A-aktier Kapital % Röster %
Mark Hauschildt (privat och genom bolag) 17 357 319 52.8% 52.8%
On Top of IT AB (Johan Åsberg) 2 769 231 8.4% 8.4%
Wilderness Consulting AB (Mikael Holmlund) 2 769 231 8.4% 8.4%
Pemberton Holding limited 1 323 072 4.0% 4.0%
Ola Norberg (privat och via bolag) 1 040 912 3.2% 3.2%
E. Öhman J:or fonder 1 013 866 3.1% 3.1%
Tenor SA 928 884 2.8% 2.8%
Hans Hellspong 778 659 2.4% 2.4%
Thomas Nygren (privat, familj och via bolag) 519 804 1.6% 1.6%
Avanza Pension 419 241 1.3% 1.3%
Peter Bellgran (privat och familj) 351 533 1.1% 1.1%
Anderhed Invest AB (Jörgen Anderhed) 307 692 0.9% 0.9%
Johan Hellström Invest AB (Johan Hellström) 307 692 0.9% 0.9%
Oskar Samuelsson 281 226 0.9% 0.9%
Totalt övriga ägare 2 689 081 8.2% 8.2%
  32 857 443 100% 100%