Halvårsrapport januari-juni 2017

April - juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 213,1 MSEK (173,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 17,4 MSEK (20,3). Integrations- och förvärvskostnader
  påverkar resultatet negativt med 3,2 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,9 MSEK (9,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,0 MSEK (-15,3).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,32).
 • IT-Total Västernorrland AB och Delegate i Umeå AB förvärvades under maj som
  ett led i vår satsning på IT-tjänster för företagskunder.
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet 43,2 MSEK (30,0).
 • Företagetssegmentets omsättning ökar med 15% mellan kvartal 1 och kvartal 2.

Januari - juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 416,7 MSEK (357,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 35,9 MSEK (38,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,0 MSEK (16,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,7 MSEK (36,7).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,56).

Senaste rapporterna