Finansiella rapporter - 2013

AllTele Årsredovisning 2013

2014-04-28 11:00

AllTeles Årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se.

AllTele Bokslutskommuniké 2013

2014-02-14 08:45

2013 har varit förändringens år! Nya AllTele har förbättrat lönsamheten, betalat lån och kvartal fyra är tredje kvartalet i rad med ett positivt resultat!

AllTele delårsrapport januari-september 2013

2013-11-14 08:45

AllTele visar en positiv orderingång, stabiliserad lönsamhet och ett fortsatt stärkt underliggande kassaflöde.

AllTele halvårsrapport januari - juni 2013

2013-08-22 08:45

Nya AllTele visar en kraftigt förbättrad lönsamhet och stärkt underliggande kassaflöde

AllTeles Årsredovisning 2012

2013-04-30 14:50

AllTeles Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se.

Bokslutskommuniké 2012

2013-02-14 08:45