Finansiella rapporter  2014

 

AllTele Årsredovisning 2014

2015-04-22 10:54

AllTeles Årsredovisning 2014 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se.

Bokslutskommuniké 2014

2015-02-13 08:45

AllTele omstrukturerar för att reducera löpande kostnader med minst 30 Mkr på årlig basis

AllTele Halvårsrapport januari – juni 2014

2014-08-22 08:45

Stabilt andra kvartal men engångsposter drar ned redovisat resultat och kassaflöde

AllTele Delårsrapport januari-mars 2014

2014-05-15 15:54

Periodens resultat uppgår till 18,4 Mkr vilket är den högsta vinsten sedan starten 2002!

AllTele Årsredovisning 2013

2014-04-28 11:00

AllTeles Årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se.

AllTele Bokslutskommuniké 2013

2014-02-14 08:45

2013 har varit förändringens år! Nya AllTele har förbättrat lönsamheten, betalat lån och kvartal fyra är tredje kvartalet i rad med ett positivt resultat!