Finansiella rapporter 2015

 

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-12 08:45

Årets bästa kvartal. Företagssegmentet fortsätter visa vinst och visar även vinst för helåret.

Delårsrapport januari-september 2015

2015-11-13 08:45

Åtgärdsprogrammen ger effekt och företagssegmentet visar positivt EBITDA resultat

Halvårsrapport april-juni 2015

2015-08-21 08:45

AllTele är i slutskedet av sin omorganisation

AllTele Årsredovisning 2014

2015-04-22 10:54

AllTeles Årsredovisning 2014 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se.

Bokslutskommuniké 2014

2015-02-13 08:45

AllTele omstrukturerar för att reducera löpande kostnader med minst 30 Mkr på årlig basis