Finansiella rapporter 2016

 

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-10 08:30

Delårsrapport januari-mars 2016

2016-05-11 08:45

För tredje kvartalet i rad ökar EBITDA. Företagssegmentet fortsätter att visa vinst.

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-12 08:45

Årets bästa kvartal. Företagssegmentet fortsätter visa vinst och visar även vinst för helåret.