Kalendarium 2016

 

12 februari 2016

Bokslutskommuniké 2015

11 maj 2016

Delårsrapport januari – mars 2016

18 maj 2016 Årsstämma
26 augusti 2016

Delårsrapport januari – juni

18 november 2016 Delårsrapport januari-september
10 februari 2017

Bokslutskommuniké 2016