Prospekt och andra publikationer

 

2016-12-28

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefoniaktiebolaget (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier av serie A. 

 

2013-05-12

AllTele prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier av serie A.

 

2011-09-22

AllTele Prospekt avseende apportemission
Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm med anledning av apportemission i samband med förvärv.


2009-06-10

AllTele Prospekt

Prospekt för AllTele med anledning av ansökan om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

 

2008-05-21
AllTele Prospekt nyemission

Tilläggsprospekt för AllTele.

 

2007-01-30

AllTele Prospekt

Prospekt innehållande inbjudan till teckning av aktier i AllTele.