Halvårsrapport januari-juni 2017

April - juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 213,1 MSEK (173,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 17,4 MSEK (20,3). Integrations- och förvärvskostnader
  påverkar resultatet negativt med 3,2 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,9 MSEK (9,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,0 MSEK (-15,3).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,32).
 • IT-Total Västernorrland AB och Delegate i Umeå AB förvärvades under maj som
  ett led i vår satsning på IT-tjänster för företagskunder.
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet 43,2 MSEK (30,0).
 • Företagetssegmentets omsättning ökar med 15% mellan kvartal 1 och kvartal 2.

Januari - juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 416,7 MSEK (357,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 35,9 MSEK (38,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,0 MSEK (16,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,7 MSEK (36,7).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,56).

Senaste rapporterna


 

 

AllTele – norrländskt okrångligt!

 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele har idag en av marknadens bredaste produktportföljer för privatkunder samt små och medelstora företag bestående av fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, internettjänster, TV och molnbaserade växeltjänster för företag. Allt paketerat med slutkundens behov i fokus.

 

Om AllTeleVi finns i hela Sverige

 

AllTele finns idag med kontor i Skellefteå, Stockholm, Kramfors, Linköping, Malmö, Karlstad, Göteborg, Umeå, Luleå och Östersund.

 

Strategi


AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartners leverera bredbands-, TV- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Tjänsterna realiseras i fast och mobil infrastruktur i långsiktiga avtal med valda affärspartners. Tillväxt ska ske organiskt genom ny- och korsförsäljning samt via förvärv. För att säkerställa en hög servicenivå bedriver AllTele kundserviceverksamheten i egen regi.

 


 

 

Affärsidé


AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Vi levererar fast och mobil telefoni, bredband, TV och molnbaserade växellösningar till privatkunder, offentliga kunder och företag i hela Sverige. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.