Historik

 

2016
AllTele expanderar sin befintliga bredbands- och IP-telefoniverksamhet och kompletterar företagssegmentet med hosting-, cloud- och co-locationtjänster genom det strategiskt viktiga förvärvet av den snabbväxande norrländska telekomoperatören T3. Genom förvärvet tillförs AllTele mer än 60 000 fiberanslutna bredbandskunder som tillsammans abonnerar på mer än 65 000 intäktsbringande tjänster (RGU). Efter förvärvet kommer AllTele att leverera högkvalitativa bredbandstjänster till mer än 180 000 fiberanslutna bredbandskunder i tillägg till de ca 16 000 kunder som sedan tidigare är anslutna över kopparnätet (ADSL). Kunderna som är anslutna genom fiber i öppna stadsnät samt till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i slutna nät kompletterar AllTeles befintliga verksamhet.

 

AllTele förvärvar konkursboet Phone Familys sju butiker och får ett unikt tillfälle att prova en helt ny säljkanal. Det nya bolaget AllTele Retail och butikerna byter namn till AllTele.

 

2015
AllTele flyttar hem privatverksamheten från Madeira till Sverige och AllTele Privat AB blir nytt bolag för AllTeles privatverksamhet.

 

2014
AllTele investerar i elbolaget Anova Energi AB och förvärvar 49 procent av aktierna i bolaget. I och med förvärvet tar AllTele plats i bolagets styrelse.

AllTele och Teracom Boxer Group AB (TBG) ingick avtal om leverans av nationellt fibernät samt internetkapacitet till stadsnätskunder. Samarbetet med TBG ger AllTele möjlighet att ytterligare förstärka sin position som stadsnätsleverantör.


2013
AllTele fullföljer förvärvet av Universal Telecom. Det nya helägda dotterbolaget driver verksamhet med AllTele och Universal Telecoms sammanslagna kundstockar på den svenska konsumentmarknaden.

För att stärka sin ställning som leverantör av bredbands- och telefonitjänster köper AllTele 9500 ADSL-kunder av Boxer, varav 3900 har tjänsten VoIP. Förvärvet har en årlig omsättning om 24 MSEK.


AllTele Företag blir Telias första mobilpartner att leverera 4G. I kombination med satsningar på försäljning av mobil hårdvara kombinerat med en smart mobilpaketering kan AllTele erbjuda efterfrågade och kostnadseffektiva helhetslösningar.

 

2012
Ventelo, som förvärvades 2011, integreras i AllTeles organisation. Därmed stärker AllTele sin position på såväl företags- som privatmarknaden. AllTeles verksamhet expanderar och bolaget passerar bland annat 80 000 mobilabonnemang och har sammanlagt över 250 000RGU:er (Revenue Generating Unit). På tjänstesidan lanserar AllTele en ny MVOIP-applikation för moderna smartphones. Därmed positionerar sig bolaget starkt för en framtidautveckling inom migrering från fasta till mobila tjänster.

 

2011
AllTele förvärvar Ventelo Sverige AB 300MSEK i omsättning. AllTeles företagsaffär utgör efter förvärvet drygt 50 procent av omsättningen. Utöver det så förvärvas kundstockar från Bredbandsbolaget, ePhone och Blixtvik och befäster därmed AllTeles starka position i den strukturomvandling som pågår i branschen

 

2010
AllTele förvärvar Spinbox vilket ger AllTele ett komplett mobilt tjänsteutbud och gör AllTele till en fristående virtuell mobiloperatör som opererar i Telias mobila nät samtidigt som AllTeles företagsaffär stärks. Övertagandet av Megaphone (förvärvades Q4 2009) genomförs. Varumärket LandNCall förvärvas och tjänsteportfölj för smidig och billig telefoni för utlandssvenskar och resenärer lanseras. Majoriteten i Invegio förvärvas vilket innebär att företagsaffären och försäljningen av PhonePlus, AllTeles mobila växel, förstärks.

 

2009
AllTele stärker sin postition genom att teckna avtal med Telepo och kan därmed leverera en helt komplett växellösning via molnet till företag. Ett antal starka förvärv görs däribland Megaphone med 19 000 IP-telefonikunder och Kramnet som levererar TV-tjänster till AllTele-koncernen.

 

2008
AllTele förvärvade Vattenfalls kundstock för telefoni och bredband samt Phoneras privatkundstock för telefoni och bredband. Sammanlagt tillförde förvärven cirka 77 000 kunder. Därutöver förvärvade AllTele kundstockar för telefoni och bredband från Umeå Energi och IP-Cell.

 

2007
AllTele listas på First North. AllTele utsågs till "Årets Stadsnätpartner" av Svenska Stadsnätsföreningen. Wasadata Bredband AB förvärvades samt även Skellefteå Krafts och TDC:s kundstockar för telefoni och bredband. Antalet kunder uppgick till cirka 50 000.

 

2006
Ett 60-tal stadsnät kontrakteras under året i syfte att erbjuda fast IP-telefoni till de anslutna inom näten. För att utöka kundbasen initieras en marknadskampanj mot hushåll under året. Marknadskampanjen blev mycket framgångsrik och i slutet av året uppgick antalet kunder till cirka 10 000.

 

2005
En fullskalig migrering till ny plattform som gör det möjligt för AllTele att erbjuda flera tjänster än tidigare samt rikta sig till en bredare kundgrupp.


AllTele inleder även en strategisk satsning på marknadsföring, vilket resulterar i att bolaget når en kundstock på cirka 4 500 kunder vid utgången av året.

 

2004
Telefoniverksamheten lanseras genom övertagandet av de första 300 abonnenterna från dåvarande Song Networks. Kommersiell provdrift i Linköping, avseende fast IP-telefoni för 1 800 studenter i Linköping.

 

2003
Avtal sluts med Ericsson om leverans av den första systemplattformen BTE (Broadband Telephony Enabler).

 

2002
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget bildas av Ola Norberg, Peter Bellgran och Thomas Nygren.